કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
'મિશન જીવન રક્ષા' ___ સાથે સંબંધિત છે.

નેશનલ સિક્યોરિટી ગાર્ડ
ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ
બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ
ભારતીય રેલવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
તાજેતરમાં ક્યા મંત્રાલયે સ્વચ્છ વિધાલય પુરસ્કાર (SVP) 2021-2022નો શુભારંભ કર્યો ?

જળશક્તિ મંત્રાલય
જળશક્તિ મંત્રાલય અને સંસ્કૃતિ મંત્રાલય
શિક્ષણ મંત્રાલય
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
‘ઓપરેશન સર્દ હવા' ક્યા સશસ્ત્ર દળ સાથે સંબંધિત છે ?

ભારતીય સૈન્ય
ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ
બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ
સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલિસ ફોર્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP