ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
ભારતના શાસ્ત્રીય નૃત્ય અને સંબંધિત રાજ્યનું યોગ્ય જોડકું જોડો.

કથકલી-ઉત્તર પ્રદેશ
કુચીપુડી-આંધ્ર પ્રદેશ
ભરતનાટ્યમ્-તમિલનાડુ
સત્રિય-આસામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
નીચે દર્શાવેલ તહેવારોની જોડીમાં કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

ઓનમ - કેરળ
ગણગોર - બિહાર
બિહુ - આસામ
પોંગલ - તમિલનાડુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
વજ્રપાણીનું શિલ્પ નીચેના પૈકી કઈ ગુફા સ્થાપત્યમાં મળી આવ્યું છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ખંભાલીડા
ઉપરકોટ
ઢાંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો કલા, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને વારસો (Art, religion, culture and heritage of India)
વિક્રમ શેઠ દ્વારા નીચેના પૈકી કયું પુસ્તક લખાયેલ છે ?

ઈસ્લામિક બોમ્બ
માય ગોડ ડાઈડ યંગ
એ સુટેબલ બોય
લુક બેક ઈન એંગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP