બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી નવી જાતિના સર્જન માટે એક સાચી ઘટના કઈ છે ?

એક જ જાતિના સજીવો પરસ્પર સમાગમ કરી શકે છે.
જ્યારે વૈવિધ્યની માત્રા વધે ત્યારે નવા સજીવ મૂળ પિતૃલક્ષણથી અલગ પડે છે.
સજીવો પર્યાવરણનાં પરિબળોને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રજનન કરે છે.
DNA અણુનું પિતૃથી વારસામાં વહન થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ અને પ્રાણી-વર્ગીકરણ માટે કઇ સંસ્થાના નિયમો પાળવા પડે છે ?

WCU અને WWF
ICBN અને ICZN
CZN અને IABG
IBCN અને IZCN

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફયુમિગેશન પદ્ધતિ કોની સામે રક્ષણ પૂરું પાડતી પ્રક્રિયા છે ?

લીલ, ફૂગ, સુકારો
લીલ, કીટક, ભેજ
ફુગ, કીટક, ભેજ
ફૂગ, લીલ, ભેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવ માટે અગત્યનો દ્રાવક કયો છે ?

પ્રવાહી નાઇટ્રોજન
પાણી
ઈથેનોલ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP