બાયોલોજી (Biology)
સજીવોને અપવાદ સિવાય શેની ક્ષમતાને કારણે નિર્જીવોથી અલગ તારવી શકાય છે ?

સ્પર્શ અને પ્રતિસાદ
પર્યાવરણ સાથે આંતરપ્રક્રિયા અને પ્રગતિશીલ ઉદવિકાસ
વૃદ્ધિ અને હલનચલન
પ્રજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઝીપરની જેમ પ્રક્રિયાને આગળ વધારતો તબક્કો ક્યો ?

ડાયકાઈનેસીસ
ઝાયગોટીન
પેકિટીન
ડિપ્લોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કાર્બોદિતનો ખૂબ જ સામાન્ય મોનોમર કયો છે ?

માલ્ટોઝ
ગ્લુકોઝ
સુકોઝ
ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જૂનાગઢમાં આવેલ પ્રાણીઉદ્યાન કયું છે ?

રાણી જીજામાતા ઉદ્યાન
સકરબાગ
નેહરુ ઉદ્યાન
ઇન્દ્રોડા પાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલમાંથી કયા પ્રકારનું પ્રોટીન સરળતાથી દૂર કરી શકાતું નથી ?

બર્હિગત પ્રોટીન
સપાટીય પ્રોટીન
બર્હિગત પ્રોટીન અને સપાટીય પ્રોટીન
અંતર્ગત પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP