બાયોલોજી (Biology)
કોણ નવી જાતિના સર્જન માટે જવાબદાર છે ?

એક પણ નહીં
અંતઃસંકરણ
ભિન્નતા
વિભેદનીય પ્રજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચોક્કસ નિયમોને અનુસરીને નામ આપવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

નામાધિકરણ
નામકરણ
ઓળખવિધિ
વર્ગીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયનાં પ્રાણીઓ પ્રસવની દ્રષ્ટિએ કેવાં છે ?

અપત્યઅંડપ્રસવી અને અંડપ્રસવી
અંડપ્રસવી
અપત્યપ્રસવી
અપત્યઅંડપ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ અને સસ્પેન્શન સંવર્ધન પ્રયોજનમાં શું અસંગત છે ?

જીવરસનું અલગીકરણ પ્રાંકુર મેળવવા
કોષોના જૈવભારનું નિર્માણ
આંતરજાતીય વનસ્પતિના સંકર પ્રાંકુર મેળવવા
પ્રાંકુરોનું પુનસર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શીત રુધિર ધરાવતા પ્રાણી-વર્ગ કયા છે ?

સરીસૃપ
ઊભયજીવી
સરીસૃપ અને ઊભયજીવી
વિહંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવસ્થાન સંરક્ષણ અભિગમ એ કોનો મુખ્ય હેતુ છે ?

પ્રાણીબાગ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP