જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ઊથલપાથલ
ગોષ્ઠિ
કબજીયાત
પૂર્ણિમા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

જીદાદિલી
જિંદાદલી
ઝીદાદીલિ
ઝિંદાદિલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

તિરસ્કરિણી
મખ્ખીચૂસ
રસાભીનીવેષ
નિ:સાધ્વસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

સુશ્લિષ્ટ
સુષ્લિસ્ટ
સૂશ્લિષ્ટ
સુશ્લીષ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ટર્મિસન
ચોર્યાસી
સિસકતું
નામાંકિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

નૈમિત્તિક
નૈમિતિક
નેમિતિક
નૈમીતીક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP