બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં લિંગીપ્રજનનના પરિણામે ભૃણનિર્માણ થતું નથી ?

દ્વિઅંગી
લીલ
આવૃત બીજધારી
ત્રિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા કઈ પ્રક્રિયાથી જળવાય છે ?

અર્ધસૂત્રીભાજન
સમભાજન
અસમભાજન
અર્ધીકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉચ્ચકક્ષાની વનસ્પતિમાં કોષદીવાલ શેની બનેલી હોય છે ?

લિપોપ્રોટીન
સેલ્યુલોઝ
પેપ્ટીડોગ્લાયકેન
ફંગસ અને સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP