જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

કરિયાણું
ઊતીર્ણ
કનિષ્ઠ
ખોળિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

ધુઆપુઆ
ધૂંઆપૂંઆ
ધુંઆપૂઆ
ધૂંઆપુંઆ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

જિપ્સી
શરમિંદું
નિરોપયોગી
અવિધિપુર:સર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

નિસાશો
નીતિરીતિ
તનમનિયું
નાટિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

પૂર્વાભિમુખ
ટચુકડું
સ્તુતિ
ભભૂત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP