બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના અભ્યાસ માટે મુખ્ય સ્ત્રોત

સજીવના મૃતદેહોનો સંગ્રહ
સજીવના રેખાચિત્રોનો સંગ્રહ
સજીવના અશ્મિઓનો સંગ્રહ
સજીવના નમૂનાઓનો સંગ્રહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અપ્રાપ્ય વનસ્પતિને ઉછેરવા માટેની પદ્ધતિ છે ?

ગ્રીનહાઉસ
ફર્નરી
આરોપણ
કન્ઝર્વેટરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર શેમાં જોવા મળે છે ?

કેટલીક લીલ
આપેલ તમામ
પ્રાણીકોષ
કેટલીક ફૂગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
માથીસ સ્લીડન અને થીઓડોર શ્વોન અનુક્રમે કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકો હતા ?

અમેરિકા, કેનેડા
જર્મન, બ્રિટિશ
બ્રિટિશ, જર્મન
જર્મન, ભારત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવના તંત્રના કાર્ય માટે પ્રાપ્ત શક્તિ એટલે.....

રાસાયણિક ઊર્જા
સંગૃહીત ઉર્જા
યાંત્રિક ઊર્જા
મુક્ત ઊર્જા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP