બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી કેવા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય ?

પ્રજનન ન કરી શકતાં
સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં હોય તેવા
એક પણ નહિ
નાશપ્રાય અને લુપ્ત થતા જતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એકાંગી (થેલોફાયટા)નો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
સપુષ્પી વનસ્પતિ
અપુષ્પી વનસ્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેના વાક્યમાંથી એક હર્બેરીયમ પત્ર માટે સત્ય નથી :

વિષાક્તન પ્રક્રિયા કરાવાય.
ફ્યુમિગેશનથી પરિક્ષણ થાય.
કબાટમાં યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય ક્રમમાં મુકાય.
નમૂનાનું આરોપણ થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અપૂર્ણ પાચનમાર્ગ ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
મેરુદંડી
સૂત્રકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બહુકોષીય સજીવો કઈ ક્રિયા દ્વારા દેહના કદમાં વધારો થાય છે ?

કોષ-વિઘટન
કોષ-વિભેદન
કોષ-વિભાજન
કોષવૃદ્ધિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કાર્બોદિતનો ખૂબ જ સામાન્ય મોનોમર કયો છે ?

ફ્રુક્ટોઝ
ગ્લુકોઝ
સુકોઝ
માલ્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP