બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું આરોપણ કરવા વપરાતું નિશ્ચિત કદનું પૂઠુ એટલે...

તામ્રપત્ર
હર્બેરિયમપત્ર
કોબાલ્ટપત્ર
ક્લોરાઈડપત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપણે પ્રાણીઉદ્યાનને અન્ય કયા નામે ઓળખીએ છીએ ?

પ્રાણી સંગ્રહાલય
ઝૂ
પ્રાણીનિવાસ
પ્રાણીબાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હવાઈ જીવનને અનુકૂલિત સસ્તન પ્રાણી કયું છે ?

બતકચાંચ
વહેલ
ચામાચીડિયું
ડોલ્ફિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જે ઉત્સેચકોની આણ્વીય રચના થોડી જુદી પરંતુ કાર્યસમાન હોય તેવા ઉત્સેચકને શું કહેવાય ?

કોએન્ઝાઈમ
એપોએન્ઝાઈમ
હેલોએન્ઝાઈમ
આઈસોએન્ઝાઈમ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તારાકેન્દ્ર કઈ ઘટના સાથે સંકળાયેલા છે ?

જનીનાના પ્રત્યાંકન
કોષરસ વિભાજન
વ્યતીકરણ
રંગસૂત્રના સ્થળાંતર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP