બાયોલોજી (Biology)
ભારતનું પ્રસિદ્ધ સંગ્રહાલય કે જે કોલકાતામાં આવેલું છે ?

સેન્ટ્રલ નેશનલ હાર્બેરિયમ
હર્બેરીયમ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ બોટાની
હર્બેરીયમ ઑફ ફૉરેસ્ટ રિસર્ચ
મ્યુઝિયમ ઑફ નેચરલહિસ્ટ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ની શૃંખલા એકબીજાને પ્રતિ સમાંતર છે કારણ કે,

ગ્લાયકોસિડિક બંધ
ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુકોષકેન્દ્રીકોષ અને આદિકોષકેન્દ્રી કોષમાં અનુક્રમે કયા પ્રકારના રિબોઝોમ્સ આવેલા હોય છે ?

80 s અને 70 s
70 s અને 80 s
60 s અને 40 s
50 s અને 30 s

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સીનસિટીયમ એટલે,

કોષરસ વિભાજન
કાઈનેટોકોર્સ
ભાજનતલ
બહુકોષકેન્દ્રકી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધતી જતી સમાનતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

વર્ગ-ગોત્ર-કુળ-પ્રજાતિ
કુળ-પ્રજાતિ-ગોત્ર-વર્ગ
પ્રજાતિ-કુળ-ગોત્ર-વર્ગ
ગોત્ર-વર્ગ-કુળ-પ્રજાતી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP