ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ખેડા જિલ્લામાં આવેલ લસુંદ્રાનું મહત્ત્વ શા માટે ગણાય છે ?

બોક્સાઈટનું ઉદ્દગમ સ્થાન
ગરમ પાણીના જરા
કુદરતી ગેસનો ભંડાર
વરિયાળીનું વ્યાપાર કેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતની ઉત્તરે આરાસુર નામે ઓળખાતી કઈ ગિરિમાળાના ડુંગરો આવેલા છે ?

અરવલ્લી
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સાપુતારા
વિંધ્યાચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP