બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિઓને કુલજાતિ કે તેના નિવાસસ્થાન પ્રમાણે પ્રદર્શિત કરેલી હોય છે. કારણ કે...

અભ્યાસ સરળ થાય.
સ્વયં સૂચિત કે નિદર્શન હેતુ માટે
વધુ સુંદર દેખાવ માટે
સ્વ-અભ્યાસ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયું પ્રોટીન રોગપ્રતિકારક શક્તિનો ગુણધર્મ ધરાવે છે ?

ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન
મેલેનીન
હિમોગ્લોબીન
આલ્બ્યુમીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્યતિકરણ એટલે___

જનીનોની વહેંચણી
જનીનોનું વિભાજન
જનીનોની અદલાબદલી
જનીનોનું ગુણન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણીની ઊંચી ગુપ્ત ઉષ્માની એક સાચી લાક્ષણિકતા કઈ ?

શરીરના દરેક ભાગમાં ઉષ્ણતાનું વહન સરખું થાય છે.
પાણીને યાંત્રિક આંચકા લાગતા નથી.
વનસ્પતિમાં રસારોહણ જળવાય છે.
સરોવરનું પાણી બરફ બનતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આયર્નયુક્ત સંયોજનનું સાચું જૂથ કયું છે ?

માયોગ્લોબીન, સાયટોક્રોમ, હિમોગ્લોબીન
હિમોગ્લોબીન, બાયોટીન, સાયટોક્રોમ
મિથિયોનીન, હિમોગ્લોબીન, માયોગ્લોબીન
સિસ્ટીન, હિમોગ્લોબીન, ટાયરોસીનેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં તારાકેન્દ્ર આવેલું હોય છે ?

વનસ્પતિકોષ
પ્રાણીકોષ
આપેલ તમામ
નીલહરિતલીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP