બાયોલોજી (Biology)
સૌથી નાના કોષનું ઉદાહરણ કયું છે ?

ગાલનાકોષ
જીવાણુ
જીવાણુ અને ગાલનાકોષ
માઇકોપ્લાઝમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ સંપૂર્ણ પાચનમાર્ગ કયા સમુદાયમાં જોવા મળેલ છે ?

સંધિપાદ
સૂત્રકૃમિ
મૃદુકાય
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌથી વધુ આકર્ષક સૌંદર્ય ધરાવતું સ્થળ એટલે...

મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન
પ્રાણીબાગ
અભ્યારણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી કયું સ્થળ વિદ્યાર્થીઓને વર્ગીકરણ સંશોધન કરવા માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
જનીન બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનો મોનોમર કોણ છે ?

ગ્લુકોઝ
એમિનોઍસિડ
પેપ્ટાઈડ
ન્યુક્લિઓટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP