બાયોલોજી (Biology)
ઇથેનોગૅલેરી ક્યાં જોવા મળે છે ?

પ્રાણી મ્યુઝિયમ
બોટનિકલ મ્યુઝિયમ
બોટનિકલ ગાર્ડન
પ્રાણીબાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્યુરિન નાઈટ્રોજન બેઈઝની સાચી જોડ કઈ ?

સાયટોસીન, થાયમિન
એડેનીન, ગ્વાનીન
એડેનીન, સાયટોસીન
એડેનીન, થાયમિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ની શૃંખલા એકબીજાને પ્રતિ સમાંતર છે કારણ કે,

ફૉસ્ફોડાયએસ્ટર બંધ
ગ્લાયકોસિડિક બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
હાઈડ્રોજન બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
RuBisCO નું પૂર્ણ નામ

રિબ્યુલોઝ ફોસ્ફેટ કાર્બોકઝાઈલેઝ
રિબ્યુલોઝ બાય કાર્બોક્ઝાઈલેઝ ઓક્સિજનેઝ
રિબ્યુલોઝ બાયફોસ્ફેટ કાર્બોકઝાયલેઝ ઓક્સિજનેઝ
રિબોઝ બાયફોસ્ફેટ કાર્બોકઝાઈલેઝ ઓક્સિજનેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્ર સાથે કયું વાક્ય અસંગત છે ?

અંતઃપટલ એ અનેક પ્રવર્ધો ધરાવે છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ એ ચાળણી જેવાં છિદ્રો ધરાવે છે.
ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરીકરણ (ETS) માટેના ઉત્સેચકો એ બાહ્યપટલમાં હાજર હોય છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ બધા જ પ્રકારના અણુ માટે પ્રવેશશીલ છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષરસમાં રહેલા કોષરસવિહીન વિસ્તારોને શું કહે છે ?

રસધાની
લાઈસોઝોમ
રિબોઝોમ્સ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP