બાયોલોજી (Biology)
મોટાં કદનાં પ્રાણીઓનાં મૃતદેહો જાળવવાની પદ્ધતિ...

સ્ટફિંગ
ગ્રાફ્ટિંગ
સ્કેનિંગ
ક્લોનીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એન્થોસિરોસમાં કઈ પ્રજનન પદ્ધતિ જોવા મળે છે ?

આપેલ તમામ
લિંગીપ્રજનન
અવખંડન
કુડમલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉષ્ણરુધિરવાળાં પ્રથમ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

શાહમૃગ - કબુતર
આપેલ બંને
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
મોર - કાગડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લિઈડ ઍસિડ કોની સાથે સંબંધિત છે ?

પ્રકાશસંશ્લેષણ
આનુવંશિકતા
શ્વસન
પ્રજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આપેલ કયું વિધાન નામાધિકરણ સાથે અસંગત છે ?

વૈશ્વિક સ્તરે કોઈ પણ સજીવનાં બે વૈજ્ઞાનિક નામ હોય છે.
બધા જ સજીવોનું નામાધિકરણ કરવા સુધીનો અભ્યાસ શક્ય ના પણ હોય.
એક વૈજ્ઞાનિક નામ અન્ય કોઈ પણ સજીવ માટે વપરાતું નથી.
સજીવોને નિયમોને અનુસરીને નામ આપવામાં આવતું નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP