બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં પાણીની હાજરીમાં જ ફલન થાય છે ?

એન્થોસિરોસ
રિક્સિયા
આપેલ તમામ
ફયુનારીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફેંગોસાઇટ્સ અને વાઇરસના આક્રમણ સામે રક્ષણાત્મક કાર્ય કોણ કરે છે ?

કોષદિવાલ
પ્રાવર
કશા
પિલિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલ ક્યાં દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

લિપિડ અને પ્રોટીન
પ્રોટીન
લિપિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP