બાયોલોજી (Biology)
બે અસમાન એમિનોઍસિડનું એક્બીજા સાથે જોડાણ એટલે,

પેપ્ટાઈડ
ડાયપેપ્ટાઈડ
પ્રોટીન
પીલિપેપ્ટાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ અને સસ્પેન્શન સંવર્ધન પ્રયોજનમાં શું અસંગત છે ?

જીવરસનું અલગીકરણ પ્રાંકુર મેળવવા
આંતરજાતીય વનસ્પતિના સંકર પ્રાંકુર મેળવવા
પ્રાંકુરોનું પુનસર્જન
કોષોના જૈવભારનું નિર્માણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
m- RAN માટે અસંગત વિધાન જણાવો.

એમિનો ઍસિડનું વહન કરાવે.
પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની માહિતીનું વહન કરે,
DNA ની ટેમ્પ્લેટ શૃંખલા પર સંશ્લેષણ પામે.
તેનું કાર્ય પૂરું થતાં વિઘટન પામે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જલવાહકતંત્ર કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

શ્વસન
આપેલ તમામ
પરિવહન
ઉત્સર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોમાંથી મુખ્ય જૂથને શું કહે છે ?

સૃષ્ટિ
કુળ
વર્ગ
જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP