બાયોલોજી (Biology)
કયો પાર્ક ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ પ્રાણીઉદ્યાનમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

નેહરુ પ્રાણીઉદ્યાન
સક્કરબાગ
સફારી પાર્ક
ઇન્દ્રોડા પાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષરસમાં રહેલા કોષરસવિહીન વિસ્તારોને શું કહે છે ?

લાઈસોઝોમ
ગોલ્ગીકાય
રિબોઝોમ્સ
રસધાની

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ
એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ
આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પટલવિહીન અંગિકા કઈ છે ?

આપેલ બંને
એક પણ નહીં
રિબોઝોમ્સ
તારાકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કેવાં લક્ષણો ધરાવે છે ?

શુષ્કોદભિદ્
આપેલ તમામ
લવણોદભિદ્
જલોદભિદ્

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હવાઈ જીવનને અનુકૂલિત સસ્તન પ્રાણી કયું છે ?

બતકચાંચ
ડોલ્ફિન
ચામાચીડિયું
વહેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP