બાયોલોજી (Biology)
રાણી જીજામાતા પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

મુંબઈ
અમદાવાદ
ચેન્નાઈ
હૈદરાબાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રદ્રવ્ય શેનું બનેલું હોય છે ?

બિનહિસ્ટોન પ્રોટીન
આપેલ તમામ
DNA અને RNA
હિસ્ટોન પ્રોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણિકાવિહીન અંતઃકોષરસજાળ કોનું સંશ્લેષણ સ્થળ છે ?

પ્રોટીન
કાર્બોદિત
લિપિડ
ન્યુક્લિઇક ઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મજ્જાપડ માટે અસત્ય વિધાન જણાવો.

તે લિપિડનો બનેલો છે.
તે વાહક પડની રચના કરે છે.
ઊર્મિવેગને આજુબાજુ પ્રસરતો અટકાવે છે.
ચેતાતંતુની આસપાસ આવેલું છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગ્લિસરોલના બંધારણમાં શું રહેલું છે ?

IC, 1 - OH સમૂહ
IC, 3 - OH સમૂહ
3C, 1 - OH સમૂહ
3C, 3 – OH સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી નવી જાતિના સર્જન માટે એક સાચી ઘટના કઈ છે ?

સજીવો પર્યાવરણનાં પરિબળોને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રજનન કરે છે.
જ્યારે વૈવિધ્યની માત્રા વધે ત્યારે નવા સજીવ મૂળ પિતૃલક્ષણથી અલગ પડે છે.
એક જ જાતિના સજીવો પરસ્પર સમાગમ કરી શકે છે.
DNA અણુનું પિતૃથી વારસામાં વહન થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP