બાયોલોજી (Biology)
અંડક ખુલ્લા અને ઊર્ધ્વમુખી કઈ વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે ?

પાઈનસ
સૂર્યમુખી
મકાઈ
રામબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખુલ્લા કે નગ્ન બીજ ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

દ્વિદળી
એકદળી
આવૃત બીજધારી
અનાવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવાણુઓમાં સંયુગ્મનમાં મહત્ત્વની રચના કઈ છે ?

ફિમ્બ્રી
પિલિ
કશા
પિલિ અને ફિમ્બ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP