બાયોલોજી (Biology)
પક્ષી અને સસ્તન વર્ગનાં પ્રાણીઓના મૃતદેહોની આબેહૂબ દેહરચના કેવી રીતે જળવાય છે ?

તેના મૃતદેહને સૂકવીને
સંગ્રાહક દ્રાવણનો ઉપયોગ કરીને
મારીને તેને ઢાંકીને
મૃતદેહમાં મસાલા ભરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રજીવ સમુદાયમાં અલિંગીપ્રજનન કઈ પદ્ધતિથી થાય છે ?

કલિકાસર્જન
આપેલ તમામ
દ્વિભાજન
બહુભાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના શુષ્ક નમૂનાઓનો સંગ્રહ અને અભ્યાસ માટેના સ્થાનને શું કહે છે ?

વાસ્ક્યુલમ
આરબોરિયમ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય (હર્બેરીયમ)
મ્યુઝિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી કેવા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય ?

એક પણ નહિ
સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં હોય તેવા
પ્રજનન ન કરી શકતાં
નાશપ્રાય અને લુપ્ત થતા જતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

ક્યુટિન
કાઈટિન
કેરેટીન
કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક કસનળીમાં સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ લો. તેમાં લાળરસ ભેળવો. હવે આ કસનળીને pH 2 - 8 અને 38° C તાપમાને રાખો. થોડી વાર પછી તેમાં આયોડિન નાખીને અવલોકન કરતા શું જોવા મળે છે ?

રંગહીન અને સ્વાદહીન પ્રવાહી
રંગવિહીન અને ગળ્યું પ્રવાહી
વાદળી રંગ ધરાવતું સ્વાદહીન પ્રવાહી
વાદળી રંગ અને સ્વાદે ગળ્યું પ્રવાહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP