બાયોલોજી (Biology)
નીચેનામાંથી એક જૂથ અસત્ય છે :

લૉઈડ બોટાનિકલ ગાર્ડન - દાર્જિલિંગ
નેશનલ બોટાનિકલ ગાર્ડન - લખનૌ
ઇન્ડિયન બોટનિકલ ગાર્ડન - દેહરાદૂન
સેન્ટ્રલ નેશનલ હર્બેરીયમ - કોલકાતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેન અલિંગી પ્રજનન કોના દ્વારા કરે છે ?

અચલબીજાણુ
ચલબીજાણુ
એક પણ નહિ
પલિધબીજાણુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પુષ્પ, ફળ તેમજ બીજના વિવિધ રંગો શેને આભારી છે ?

ઝેન્થોફિલ
આપેલ તમામ
એન્થ્રોસાયેનીન
કેરોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પોષણની દ્રષ્ટિએ ફૂગનો સમાવેશ શેમાં થાય છે ?

એક પણ નહિ
આપેલ તમામ
પરપોષી
પરોપજીવી અને મૃતોપજીવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એસ્ટરબંધ રચવા ક્યા જૂથની હાજરી જરૂરી છે ?

- COOH અને - OH
>C = 0 અને - OH
C = 0 અને - COOH
- NH2 અને - OH

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNAનો અણુ ઉચ્ચ સજીવોમાં કઈ પ્રક્રિયા માટે જવાબદાર છે?

વારસો સાચવવા માટે
જનીન ઇજનેરીવિદ્યા માટે
લિંગ નિશ્ચયન માટે
અંગ-પ્રત્યારોપણ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP