બાયોલોજી (Biology)
નીચે આપેલ એ વનસ્પતિ ઉદ્યાનોનું એક મહત્ત્વનું કાર્ય છે :

તેઓ વન્યજીવોને કુદરતી વસવાટ પૂરો પડે છે.
તે એક સુંદર મનોરંજક વિસ્તાર પૂરો પાડે છે.
ત્યાં ઉષ્ણકટિબંધની વનસ્પતિઓ જોઈ શકાય છે.
તેમાં જર્મપ્લાઝમનું નવસ્થાન સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના બંધારણમાં ભાગ ભજવતા એમિનોએસિડ 20 પ્રકારના છે, કારણ કે

આપેલ તમામ
દરેક એમિનોએસિડમાં - COOHની સંખ્યા જુદી જુદી હોય છે.
R સમૂહનું રાસાણિક બંધારણ દરેક એમિનો એસિડમાં જુદું છે‌.
દરેક એમિનોઍસિડમાં NH2 જૂથના પ્રમાણ બદલાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રયોગશાળામાં સમવિભાજનનો અભ્યાસ કરવાનું સૌથી સારું દ્રવ્ય કયું છે ?

મૂલાગ્ર
અંડાશય
પર્ણાગ્ર
પરાગાશય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયમાં ઉત્સર્જન માટે આવેલ રચના કઈ છે ?

ઉત્સર્ગિકા
જ્યોતકોષ
હરિતપિંડ
નિવાપકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP