બાયોલોજી (Biology)
કોને વનસ્પતિશાસ્ત્રના પિતા કહેવામાં આવે છે ?

લિનિયસ
થીઓફેસ્ટસ
વ્હીટેકર
આઈકલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
તે વર્ગીકરણીય આંતરસંબંધો પૂરા પાડી શકે છે.

લૅન્ડસ્કેચ ગાર્ડનિંગ
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
ફૂલોદ્યાન
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા કઈ પ્રક્રિયાથી જળવાય છે ?

સમભાજન
અસમભાજન
અર્ધીકરણ
અર્ધસૂત્રીભાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયમાં ઉત્સર્જન માટે આવેલ રચના કઈ છે ?

જ્યોતકોષ
હરિતપિંડ
નિવાપકોષ
ઉત્સર્ગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાનામાં નાની અને મોટામાં મોટી આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અનુક્રમે કઈ છે ?

વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, નિલગીરી
એક પણ નહિ
નિલગીરી, સીકોઈયા
વુલ્ફિયા ગ્લોબોઝા, ઝામીયા પિગ્મિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP