કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
નીચેના વિધાનો પૈકી સાચું/સાચા વિધાન/વિધાનો પસંદ કરો.

તાજ મહોત્સવ 10 દિવસનો સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
માર્ચ મહિનામાં તાજ મહોત્સવ 2022નું આયોજન આગ્રામાં કરાશે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP