ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સૌની પરિયોજનાની મુખ્ય ચાર લિંકમાંની પ્રથમ લિંક કયા બે ડેમ વચ્ચે હશે ?

લીંબડી ભોગાવોથી હિરણ -2
લીંબડી ભોગાવોથી રાયડી ડેમ
મચ્છુ-2 થી સાની ડેમ
ધોળાધજા ડેમથી વેણુ ડેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"નાના ગીર" તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશમાં આવેલા ડુંગરો કયા નામે ઓળખાય છે ?

લોંચના ડુંગરો
ચાડવાના ડુંગરો
સરકલાના ડુંગરો
મોરઘારના ડુંગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ ઈસબગુલના વાવેતર માટે અગત્યનો વિસ્તાર છે ?

દક્ષિણ ગુજરાત
ઉત્તર ગુજરાત
સૌરાષ્ટ્ર
કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
મધ્યપ્રદેશની હદને ગુજરાત રાજ્યના કયા બંને જિલ્લાની હદ મળે છે ?

છોટાઉદેપુર - નર્મદા
પંચમહાલ - દાહોદ
મહિસાગર - દાહોદ
દાહોદ - છોટા ઉદેપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP