બાયોલોજી (Biology)
કયા વનસ્પતિ-જૂથમાં વાહકપેશીઓ ગેરહાજર છે ?

અનાવૃત બીજધારી
દ્વિઅંગી
ત્રિઅંગી
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઉત્સેચકના વિશિષ્ટ ક્રિયાશીલ સ્થાન માટે જવાબદાર રચના

પ્રક્રિયાનો શક્તિસ્તર
તેનો ઉભયગુણધર્મ
તેનું કલિલ સ્વરૂપ
તેનું ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઈકેનની શોધ કોણે કરી ?

પ્રૉફેસર આયંગર
આઈકલર
તલસાણે
શિવરામ કશ્યપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષકેન્દ્રની શોધ કયા વૈજ્ઞાનિકે કરી ?

રોબર્ટ હૂક
વિર્શોવ
રોબર્ટ બ્રાઉન
સ્લીડન- શ્વૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જે ભિન્નતાઓ પર્યાવરણના ઉપયોગ માટે કાર્યક્ષમ હોય તે ભિન્નતા ધરાવતા સજીવો કેવા ગણાય છે ?

પ્રભાવી
સફળ
જાગ્રત
અનુકૂલિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP