GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (05-02-2017)
રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ લખો: ‘કાગનો વાઘ કરવો'

બુમરાણ કરવી
રજનું ગજ કરવું
ગજનું ૨જ કરવું
રોકકળ કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP