બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા ફેજ એ શું છે ?

હેલોફિલ્સ
પ્રાણીજન્ય વાયરસ
વનસ્પતિજન્ય વાયરસ
બેક્ટેરિયા પર જીવતો વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોમાં વિવિધતા વધુ પ્રમાણમાં ક્યારે દેખાય ?

તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી
સતત નિરીક્ષણ કરવાથી
સતત નિરીક્ષણ કરવાથી અને તેઓનું વર્ગીકરણ કરવાથી
અવલોકનક્ષેત્રનો વિસ્તાર વધારવાથી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ
માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ
એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ સંર્વધનમાં મૂળ શાના દ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે ?

જીબરેલિન
સાયટોકાયનીન
ઓક્સિન
ઈથીલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP