બાયોલોજી (Biology)
વિશ્વના મોટા ભાગના પ્રચલિત વનસ્પતિ સંગ્રહાલયોમાં કયા વૈજ્ઞાનિકની વર્ગીકરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે ?

બેન્થામ અને હુકર
આઈકલર
લિનિયસ
આર. એચ. વ્હીટેકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ વનસ્પતિમાં જન્યુજનક વનસ્પતિદેહ પ્રહરિતા અથવા સીધા કે મુસાઈ છે ?

સેલાજીનેલા
મોરપીંછ
ફ્યુનારિયા
ઓરોકેરીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રત્યેક સજીવ કયા પરિબળને કેન્દ્રમાં રાખી પ્રજનન કરે છે ?

પોતાની પસંદગી
પ્રજનન-ક્ષમતા
આજુબાજુના રહેઠાણથી
પર્યાવરણનાં પરિબળો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સક્સીનેટ ડીહાઈડ્રોજીનેઝનો અવરોધક કોણ છે ?

સક્સિનેટ
મેલેટ
મેલોનેટ
ઓક્ઝેલોએસિટેટ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેકિટીન તબક્કા દરમિયાન___

આપેલ તમામ
રંગસૂત્રની રંગસૂત્રિકાઓ એકબીજાની ફરતે વીંટળાયેલી હોય છે.
પુનઃ સંયોજીત ગંઠીકા દૃશ્યમાન થાય.
વ્યતીકરણથી જનીનોની અદલાબદલી થાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP