બાયોલોજી (Biology)
ફેંગોસાઇટ્સ અને વાઇરસના આક્રમણ સામે રક્ષણાત્મક કાર્ય કોણ કરે છે ?

કોષદિવાલ
પ્રાવર
કશા
પિલિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખુલ્લા કે નગ્ન બીજ ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

દ્વિદળી
અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
એકદળી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનમાં એક જ સ્થળે સંશોધન માટે વર્ગીકરણ માહિતી ક્યારે પૂરી પાડી શકાય ?

તેમાં સંગ્રહાલય અને પુસ્તકાલય હોય તો
તે આકર્ષક સૌંદર્ય ધરાવતા હોય તો
તેમાં જર્મપ્લાઝમ બેંક હોય તો
તેમાં ક્લોનિંગ અને સંકરણ પ્રક્રિયા થાય તો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અર્ધીકરણ-1 અર્ધસૂત્રણ વિભાજન છે અને અર્ધીકરણ-II સમસૂત્રણ વિભાજન છે કારણ કે,

સમજાત રંગસૂત્રની જોડ બને છે.
સમજાત રંગસૂત્રોના અલગ થવાની ઘટના છે.
રંગસૂત્રીકાનું અલગીકરણ
વ્યતીકરણ પામે છે.

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ઝુલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ક્યાં આવેલું છે ?

મુંબઈ
કોલકાતા
જોધપુર અને કોલકાતા
જોધપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP