બાયોલોજી (Biology)
સ્પાયરોગાયરા કેવું જીવનચક્ર દર્શાવે છે ?

એકવિધ
દ્વિવિધ
ત્રિવિધ
એક-દ્વિવિધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણ સંવર્ધનનું પ્રયોજન શું છે ?

પ્રાંકુરોનું પુર્નજનન
જીવરસનું અલગીકરણ
કોષોમાં જૈવભારનું નિર્માણ
સુષુપ્ત બીજમાં પ્રાંકુરનો વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફક્ત RNA માં જ જોવા મળતો હોય એવો બેઈઝ કયો ?

ગ્વાનીન
થાયમિન
યુરેસીલ
સાયટોસીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિનાં અંગોની બાહ્યસપાટી પર રક્ષણાત્મક પડ બનાવતું લિપિડ કયું છે ?

ચરબી
અર્ગોસ્ટેરૉલ
ફૉસ્ફોલિપિડ
મીણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોને વનસ્પતિશાસ્ત્રના પિતા કહેવામાં આવે છે ?

લિનિયસ
થીઓફેસ્ટસ
આઈકલર
વ્હીટેકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP