બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં તારાકેન્દ્ર આવેલું હોય છે ?

આપેલ તમામ
પ્રાણીકોષ
વનસ્પતિકોષ
નીલહરિતલીલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

નુપૂરક
સંધિપાદ
પૃથુકૃમી
કોષ્ઠાત્રિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP