બાયોલોજી (Biology)
ક્યા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

પૃથુકૃમિ
નુપૂરક
સંધિપાદ
મેરુદંડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્યતિકરણ એટલે___

જનીનોની અદલાબદલી
જનીનોનું વિભાજન
જનીનોનું ગુણન
જનીનોની વહેંચણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સલ્ફર ધરાવતા વિટામિન અને એમિનો ઍસિડનું સાચું જૂથ જણાવો. (ક્રમશઃ)

સિસ્ટીન અને થાયમિન
બાયોટીન અને થાયેમિન
થાયેમિન અને સિસ્ટીન
મિથિયોનીન અને બાયોટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખાદ્ય દરિયાઈ માછલીઓનું જૂથ કયું છે ?

સારડીન, મેકેલ, મિગ્રલ
સારડીન, પ્રોમ્ફેટ, મેક્રેલ
કટલા, રોહુ, મિગ્રલ
હિલસા, પ્રોસ્ફેટ, કટલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મજ્જાપડ માટે અસત્ય વિધાન જણાવો.

તે વાહક પડની રચના કરે છે.
તે લિપિડનો બનેલો છે.
ઊર્મિવેગને આજુબાજુ પ્રસરતો અટકાવે છે.
ચેતાતંતુની આસપાસ આવેલું છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP