બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ અપૂર્ણ પાચનમાર્ગ ધરાવે છે ?

સંધિપાદ
સૂત્રકૃમિ
મેરુદંડી
પૃથુકૃમિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવસમાજો અને તેના પર્યાવરણ વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓ વડે શું રચાય છે ?

જીવસમાજ
જીવાવરણ
વસ્તી
નિવસનતંત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વાતાશયો કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

ઉડ્ડયન
તરવા
ઉડ્ડયન અને તરવા
ઉત્સર્જન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો સજીવ શરીરમાં મૅગ્નેશિયમની ઊણપ હોય તો તેની કઈ ક્રિયા અટકી જાય ?

કોષરસપટલની પ્રવેશશીલતા
પ્રજનન
શક્તિવિનિમય
ખોરાકનું ચયાપચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિઅંગી વનસ્પતિમાં બીજાણુ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે ?

લઘુબીજાણુ પર્ણ
મહાબીજાણુ પર્ણ
આપેલ તમામ
સમપર્ણી બીજાણુ પર્ણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન અને અર્ધીકરણમાં કઈ બાબતે સામ્યતા છે ?

સંશ્લેષણ તબક્કામાં થતા DNA ના દ્વિગુણન બાબતે
સમજાત રંગસૂત્રની જોડી બનવા બાબતે
સર્જાતા બાળકોષના રંગસૂત્રની સંખ્યા બાબતે
સર્જાતા બાળકોષના જનીનબંધારણ બાબતે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP