ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પો પૈકી કયો વિકલ્પ સાચો નથી ?

ડાંગ જિલ્લો - બરડીપાડાનું અભયારણ્ય
અમરેલી જિલ્લો - રામપુર અભયારણ્ય
રાજકોટ જિલ્લો - હિંગોળગઢ અભયારણ્ય
જામનગર જિલ્લો - ગાગા અભયારણ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP