કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ભારત માટે SDG ઈન્વેસ્ટર મેપ તાજેતરમાં કોના દ્વારા શરૂ કરાયો ?

UNDP અને ઈન્વેસ્ટ ઇન્ડિયા
ઈન્વેસ્ટ ઇન્ડિયા અને UNGA
UNDP અને UNESCO
UNESCO અને ઇન્વેસ્ટ ઇન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
ગુજરાત રાજ્યની કઈ એપ્લિકેશનને તાજેતરમાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ નંબર મળ્યો હતો ?

ઈ-ધરા
ઈ-તીર્થગ્રામ
ઈ-સોફટકોન
ઈ-ગુજકોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP