Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 3
ગ્રહો-ઉપગ્રહો-અંતરીક્ષનો અભ્યાસ કરતું વિજ્ઞાન એટલે ?

હીસ્ટોલોજી
પીડીયોલોજી
કોસ્મોલોજી
ઓર્થાપેડીક્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 3
પાવર પોઈન્ટની એક ફાઈલના પેજને શું કહે છે ?

પ્રેઝન્ટેશન
સ્લાઈડ શો
ડોકયુમેન્ટ
સ્લાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 3
નીચેના પૈકી કયા કમ્પ્યુટરને રાક્ષસનું ઉપનામ આપેલું છે ?

માઇક્રો કમ્પ્યુટર
મિનિ કમ્પ્યુટર
સુપર કમ્પ્યુટર
હેન્ડહેલ્ડ કમ્પ્યુટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP