કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેટા આવતાની સાથે તેના પર પ્રક્રિયા થાય છે તે પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

Real time
Offline
એક પણ નહીં
Batch processing

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

મોનીટર
કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી
સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી
ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરવાથી જુદી જુદી જગ્યાએ આપેલા કોમ્પ્યુટર સાથે સંપર્ક સાધી શકાય છે ?

TELNET
એક પણ નહિ
IE
FTP

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનીટર
પ્રોજેક્ટ
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે ?

ડીવીડી
આરપીએમ
સીડી- આરડબલ્યુ
સીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP