કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP