કમ્પ્યુટર (Computer)
VGA નું પૂરું નામ જણાવો.

વિડ્યૂઅલ ગ્રાફિક્સ એરિયા
વિડીયો ગારબેજ એરિયા
વિડીયો ગ્રાફિક એરિયા
વિડિયો ગ્રાફિક્સ અરેના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

આપેલ તમામ
બેકગ્રાઉન્ડ કલર
ટેબલ બોર્ડર કલર
બુલેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

ટ્રેક બોલ
પ્રોજેકટર
મોનિટર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP