કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

યુટીપી
માઇક્રોવેવ
મલ્ટિપ્લેક્ષર
ફાઇબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP