ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે દર્શાવેલ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો પૈકી કઈ જોડી સાચી છે ?

યાચક - ભિક્ષુક
સ્થૂળ - સ્થાવર
શુકલ પક્ષ - અજવાળીયું
મુદ્રિત - હસ્તલિખિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP