કમ્પ્યુટર (Computer)
કી– બોર્ડ કયા પ્રકારનું ડિવાઈસ છે ?

આઉટપુટ
સ્કેનીંગ
ઈનપુટ
વર્ડ પ્રોસેસિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP