કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસને ઈચ્છિત જગ્યા પર લઈ જવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP