કમ્પ્યુટર (Computer)
રિમોટ કંટ્રોલ શેના આધારિત હોય છે ?

ડિજિટલ
એનાલોગ
સિગ્નલ રેડિયો
ઇન્ફ્રારેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

બિલ ગેટ્સ
ટીમ બર્નર્સ લી
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન
સમ્યોર પર્પેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP