કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
આર્ટિફિશિયલ ન્યૂરલ નેટવર્ક શું છે ?

તે ઉદાહરણ દ્વારા સમસ્યા ઉકેલવાનું શીખતું કમ્પ્યૂટર નેટવર્ક છે.
આપેલ બંને
તે માનવમગજની પ્રતિકૃતિરૂપ કમ્પ્યુટર નેટવર્ક છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

એક ક્લિક કરીને
બે ક્લિક કરીને
Ctrl + ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP