કમ્પ્યુટર (Computer)
'M.S.Outlook'........

એક જાતનો સ્પ્રેડશીટ સોફ્ટવેર છે
એક હાર્ડવેર છે
મોટેભાગે ઇમેલ માટે વપરાતી એપ્લિકેશન છે
એન્ટીવાયરલ સોફ્ટવેર છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + TAB
ALT + TAB
CTRL + ALT + DEL
CTRL + ALT

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP