કમ્પ્યુટર (Computer)
ભારતમાં "સુપર કમ્પ્યૂટરના પિતા” તરીકે કોણ જાણીતુ છે ?

નંદન નિલેકણી
વિજય ભાટકર
સામ પિત્રોડા
નારાયણ મૂર્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP