Talati Practice MCQ Part - 4
ગુજરાતમાં બ્લેક બક પાર્ક કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ?

ડાંગ
ભાવનગર
કચ્છ
સુરેન્દ્રનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
આલ્ફેડ જૂના સ્કૂટરને રૂ. 4700માં ખરીદે છે. અને રૂ. 800 તેને રીપેર કરાવવામાં નાખે છે. જો તે સ્કૂટર રૂ. 5800માં વેચે તો તેને કેટલો અને કેટલા ટકા નફો થાય ?

12%
4(4/7)%
10%
5(5/11)%

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
'કોઈનેય વધારે કામ કરવું નથી’ — વધારે વિશેષણનો પ્રકાર કયો છે ?

પરિમાણવાચક
સંખ્યાવાચક
ગુણવાચક
સાપેક્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
તાલુકાની સ્થાનિક મહેસૂલનો વહીવટ કયા અધિકારને સોંપવામાં આવેલો છે ?

જિલ્લા રજીસ્ટાર
જિલ્લા પંચાયત
તાલુકા વિકાસ અધિકારી
મામલતદાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP